<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
START
SKIDBACKEN
SKIDSPÅR
BACKHOPPNING
SKOTER
HUNDSPANN
HUSVAGNSUPPSTÄLLNING
 
LÄNKAR
 

Husvagnsuppställning.

Det finns plats för 8 - 10 husvagnar med el.

Kostnaden per dygn är 125 kr.

 

 

mail: info@mickeltemplet.se | internet:www.mickeltemplet.se | tel: 0253-108 51