<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
START
SKIDBACKEN
SKIDSPÅR
BACKHOPPNING
SKOTER
HUNDSPANN
HUSVAGNSUPPSTÄLLNING
 
LÄNKAR
 

Kom ut och upplev naturen med en skoter.

Det finns många mil skoterleder i området.

Hör av er om ni vill boka skoter.

mail: info@mickeltemplet.se | internet:www.mickeltemplet.se | tel: 0253-108 51